Razem na wyżyny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn. Rozwój firmy CARUM poprzez zakup linii produkcyjnej do konfekcjonowania bakalii w nowych opakowaniach

mająca na celu zaprojektowanie, wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie na rynek dwóch nowych opakowań produktów

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażaną przez LGD „Razem na wyżyny”